Basis voor resultaat

Quick Plug ontwikkelt en produceert gestabiliseerde zaai-, stek- en groeimedia voor de professionele tuinbouw. Vanuit het centrum van de glastuinbouw, het Westland, ontwikkelt Quick Plug diverse ‘growing systems’ die ervoor zorgen dat onze kwekers méér rendement halen uit hun gewas.
Grondstoffen, water, lucht

Quick Plug heeft een uniek procedé voor het samenstellen en produceren van het ideale substraat voor uw groente- of sierteeltgewas. De maatwerk plug bestaat uit louter de beste grondstoffen, gecombineerd met een optimale water- en luchthuishouding, pH en bemesting. Daarmee zijn de pluggen het perfecte fundament voor uw gewas.